Trivsels-årsplan

Som lærer arbejder man med trivsel hele tiden – i undervisningen, i frikvartererne og sammen med forældrene.

Vi anbefaler at man også lægger strukturerede forløb ind, hvor klassen arbejder specifikt med trivselsudvikling – ét efteråret og ét i foråret.

Nedenfor kan du hente WOOFs forløb til efteråret 2021 for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Forløbene tager tre uger med én lektion per uge.
Forløbene fokuserer på de faktorer som vi i vores datadrevne forløb ser bonger ud i de forskellige aldersgruppe og skaber mistrivsel, dårligt humør og kan gøre at nogle elever har svært med at fokusere i skolen.

Til foråret kommer også et forårsforløb, som også varer tre uger. Det vil tage udgangspunkt i nyeste data, så forløbene fokuserer på det som fylder i elevernes hoved lige netop nu. Vi glæder os til at dele indsigten med jer.

WOOFs gratis undervisningsmateriale findes også på Meebook og MinUddannelse – bare søg på “WOOF” og læg det i din årsplan.

INDSKOLING - EFTERÅR
AKTION OMKRING *FRIKVARTER*

Hent Gratis Undervisningsmateriale

MELLEMTRIN - EFTERÅR
AKTION OMKRING *SKOLE*

Hent Gratis Undervisningsmateriale

UDSKOLING - EFTERÅR
AKTION OMKRING *LEKTIER*

Hent Gratis Undervisningsmateriale

Læg WOOF i din årsplan

Du kan finde WOOFs forløb på både Meebook og MinUddannelse – bare søg på “WOOF” og læg dem ind i din årsplan.

Spørgsmål og svar

Af lærere til lærere - hvad betyder det?

WOOF udvikler og driver digitale redskaber til brug i folkeskolen, fordi vi ønsker at styrke elevers trivsel og læring. Med dette følger også et stort etisk ansvar, som går videre end blot at overholde lovgivningen på området. Vi er derfor meget opmærksomme på at vælge at behandle data på måder som vi selv ønsker vores data behandlet og opbevaret. 

Vi indtænker datasikkerhed og databeskyttelse i udviklingen af vores digitale værktøjer og onlinetjenester. Derfor er vi opmærksomme på at indgå databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere samt på, at alle vores samarbejdspartnere også lever op til gældende persondatalovgivning. 

WOOF er udviklet i samarbejde med virksomheden Orchard, som varetager programmering og vedligeholdelse af appen. For forhold vedrørende appen henviser vi til Orchards privatlivspolitik.

Hvorfor PREMIUM

Som lærer, vil man altid have adgang til vores UVM og generelle indblik her på siden!

Man skal vælge premium, hvis man som skole har lyst til at have et overblik over skolens trivselsudvikling.

Med premium får en skole først og fremmest vores trivsels DASHBOARD, som holder styr på skolens udvikling, samt hvilke unikke faktorer, der skaber trivsel og det modsatte på skolen og i dens forskellige afdelinger.

Alt afhængigt af abonnementtypen, får skolen adgang til vores WOOF APP samt vores datadrevne aktionsforløb og skræddersyede UVM.

Vi har tre forskellige premiumløsninger: 1) OVERBLIK,  2) INDBLIK &  3) UDVIKLING. Dem kan du læse mere om her.

Hvordan hjælper data med trivsel?

Data hjælper ikke mennesker. Mennesker hjælper mennesker. Det er de seje pædagoger, lærere og andre mentorfigurer i et barns liv, der skaber grundlaget for trivsel. Dog har folkeskolens ansatte idag en travl dagligdag med mange ansvarsområder.

Når man har ansvaret for mange børn (f.eks. 100+ børn), kan et dataoverblik være nødvendigt for at supplere ens fornemmelse af forebyggende og akutte indsatser. I andre brancher ville man aldrig lade den ansvarshavende stå for et sådant kerneansvar uden kvalificerede styreredskaber.

Hvad betyder vaneændring og mønsterbrud?

WOOF støtter elever og klasser i at bryde med handlemønstre, som påvirker dem negativt. Det gør vi ved først at kortlægge hvilke faktorer, der påvirker elevernes humør. Dette kalder vi et humørlandskab.

Dernæst arbejder vi målrettet med at ændre på de faktorer, som holder eleverne fast i dårlige mønstre.

Vaner er svære at ændre, og vaneændringer er endnu sværere at fastholde. Ved en struktureret tilgang kan elever hjælpes til at ændre på de vaner, som påvirker dem negativt.

Når disse vaneændringer fastholdes over tid, kalder vi det et mønsterbrud – et brud på et fastgroet, negativt mønster.

Hvordan kan jeg være med?

Hvis du er her på siden, hjælper du højst sandsynligt allerede.

Du er lærer, der interesserer sig for nye måder at arbejde med trivsel på – og det er sejt! Siden her vil løbende blive opdateret med undervisningsmateriale, som passer til tendenserne vi kan se derude på WOOF-skolerne.

Hvis du er interesseret i at få din skole til at arbejde struktureret med vores DASHBOARD og APP, kan du / I læse mere om hvad vi tilbyder her .