OVERBLIK

 

Skolens indsats bliver med OVERBLIKsabonnementet et konkret og synliggjort fællesprojekt, hvor skolens trivselsudvikling bliver oversat til forståeligt sprog og logget i skolens SkoleDashboard på kryds af skolens afdelinger. Et overblik, man kan tale om på ledermøder, personale afdelingsmøder og forældremøder.

Med vores OVERBLIKsabonnement får din skole et overblik over de typiske årsager til trivsel og mistrivsel i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen – så din skole, med WOOFs undervisningsmateriale og årsplaner kan sætte effektivt og målrettet ind.

Ikke mindst overfor de udfordringer, der kan bonge ud i den nationale trivselsmåling – med OVERBLIKsabonnementet får skolen muligheden for at arbejde direkte og konkret med social- og faglig trivsel samt kategorierne ro & orden og støtte & inspiration.

Når du signer op til vores OVERBLIKS abonnementet, signer du op til et overblik i skoleåret 21/22 – med start opstart i august.

Hvis du / I er interesseret, så udfyld til højre – så tager vi fat!

WOOF!