UDVIKLING

 

Hver klassesammensætning er unik. Den har sine unikke styrker og svagheder ift. at lykkes som skoleorganisering. Derfor kan man ikke vide om best practise arbejdet med trivsel i en klasse giver det resultat man ønsker.

Med vores UDVIKLINGSabonnement kan din skole skabe målbar udvikling af trivsel med datadrevne aktionsindsatser – dvs. at man som skole, lærer og forældre helt konkret og håndgribeligt vil kunne følge med i en udviklingen af trivsel fra uge til uge.

Med ugentligt dataindblik og specialdesignet undervisningsmateriale for hver klasse, bliver indsatserne aldrig overordnede, men altid skræddersyede. Hermed potentielt også skræddersyet til skolens fokusområder eller røde lamper fra Den Nationale Trivselsmåling.

Skolens indsats bliver til et konkret og synliggjort fællesprojekt, hvor skolens trivselsudvikling bliver oversat til forståeligt sprog og logget i skolens SkoleDashboard på kryds af skolens afdelinger.

Et overblik, man på en forståelig måde kan anvende som fælles successtyringsredskab, og: Tale om på leder-, personale- og forældremøder, samt have i personalerummet til hverdag.

Når du signer op til WOOF UDVIKLING, signer du op til en udvikling af humør- og trivselsfaktorer skoleåret 21/22 – med opstart i september.

Hvis du / I er interesseret, så udfyld til højre – så tager vi fat!

WOOF!