UDVIKLING

Hver klassesammensætning er unik. Det er forskellige faktorer som spiller ind på elevernes hverdag og forskellige tiltag som skal til for at komme skabe trivsel og plads til læring.

Med vores UDVIKLINGSabonnement kan din skole skabe målbar udvikling af trivsel med datadrevne aktionsindsatser – skolen og klasserne kan arbejde med lige netop de faktorer som spiller ind for deres elever.
Samtidig kan skolen over for sig selv, forældre, lærere og elever vise at der aktivt arbejdes med trivsel, og at man udvikler sig som skole.

Med UDVIKLING gennemfører skolen hvert år to årlige indsatser af en måneds varighed. I indsatsperioderne WOOFer eleverne hver dag med WOOF-appen og ud fra elevernes indtastninger får læreren et løbende indblik i klassens unikke trivselslandskab.

WOOFs Guided Teaching-undervisningsmateriale lader klassen og læreren igennem processen med sammen at omsætte dataindblikket til konkrete indsatser, som er vedkommende og virksomme for eleverne. Og uden forberedelse for læreren.

På trin-, afdelings- og skoleniveau kan lærere og ledelse arbejde med de faktorer som generelt spiller ind for eleverne og få overblik over hvilke afdelinger eller årgange som bonger ud og eventuelt har brug for et særligt fokus.

Skolens arbejde med WOOF bliver til et konkret og synliggjort fællesprojekt, hvor lærere, ledelse og elever opbygger et fælles sprog for trivsel og kan arbejde forebyggende og skabe synlig udvikling.

Når du signer op til WOOF UDVIKLING, signer du op til en udvikling af humør- og trivselsfaktorer for skoleåret 21/22.

Hvis du / I er interesseret, så udfyld til højre – så tager vi fat!

WOOF!