UDVIKLING

Hver klassesammensætning er unik. Det er forskellige faktorer som spiller ind på elevernes hverdag og forskellige tiltag som skal til for at komme skabe trivsel og plads til læring.

Med UDVIKLING får skolen
2 datadrevne udviklingsforløb + Adgang til WOOFs skoleplatform med

  • Datadrevne udviklingsforløb
  • SkoleDashboard
  • Indblik i DIN skoles trivselsfaktorer
  • Undervisningsmateriale unikt til hver klasse
  • Forløbsrapporter med analyse og anbefalinger
  • Årsrapport

Med UDVIKLING gennemfører skolen hvert år to årlige UDVIKLINGsforløb af en måneds varighed. I forløbsperioderne WOOFer eleverne hver dag med WOOF-appen og ud fra elevernes indtastninger får læreren et løbende indblik i klassens unikke trivselslandskab.

I én lektion om ugen leder WOOFs undervisningsmateriale klassen og læreren igennem processen med at omsætte dataindblikket til konkrete indsatser, som er vedkommende og virksomme for eleverne. Og uden forberedelse for læreren.
Hver uge følger klassen op på om indsatserne virker og om eleverne bliver gladere. Vi tæller løbende skolens succeser i form af slukkede røde lamper, vaneændringer og mønsterbrud.

 Med WOOF UDVIKLING bliver skolens arbejde med WOOF til et konkret og synliggjort fællesprojekt, hvor lærere, ledelse og elever opbygger et fælles sprog for trivsel og kan arbejde forebyggende og skabe synlig udvikling.

Hvis du / I er interesseret, så udfyld til højre – så tager vi fat!

WOOF!