INDBLIK

 

Hvad er årsagerne til mistrivsel på din skole? Hvor mange Røde Lamper er der? Hvor skal I sætte ind for at styrke trivslen og skabe mere plads til læring?

Med vores INDBLIKsabonnement kortlægger vi tre gange årligt årsagerne til trivsel og mistrivsel på DIN skole, så I har overblik over jeres trivsel og kan lave indsatser som retter sig specifikt imod jeres unikke udfordringer – ikke mindst følge op på om de virker.

Via WOOF-appen kortlægges skolens, årgangenes og klassernes trivselslandskab tre gange årligt.

Ud fra klassernes og årgangenes trivselslanskaber kan lærere og ledelse sætte fokus på de faktorer som eleverne siger påvirker dem negativt og skaber mistrivsel.
Derudover kan indblikkene anvendes som oplæg til klassemøder i klasserne, til inddragelse af forældre eller som overblik og udvælgelse af fokusområder i ledelsen og skolebestyrelsen.

Skolens indblik  bliver til et konkret og synliggjort fællesprojekt, hvor skolens trivselsudfordringer og -udvikling bliver oversat til forståeligt sprog og et fælles fokus.

Når du signer op til WOOF INDBLIK, signer du op til et abonnement for skoleåret 21/22 .

Hvis du / I er interesseret, så udfyld til højre – så tager vi fat!

WOOF!