INDSIGT

 

Hvad er årsagerne til mistrivsel på din skole? Hvor mange Røde Lamper er der? Hvor skal I sætte ind for at styrke trivslen og skabe mere plads til læring?

Med INDSIGT får skolen
3 WOOF-målinger om året + Adgang til WOOFs standardiserede undervisningsmateriale

  • Indblik i DIN skoles trivselsfaktorer
  • Indblik i udvikling fra måling til måling
  • WOOFs standardiserede undervisningsmateriale
  • Målingsrapporter med analyse og anbefalinger
  • Årsrapport
  • + Tilkøb af UDVIKLINGsforløb

Med vores INDSIGTsabonnement kortlægger vi tre gange årligt årsagerne til trivsel og mistrivsel på DIN skole, så I har overblik over jeres trivsel og kan lave indsatser som retter sig specifikt imod jeres unikke udfordringer – ikke mindst følge op på om de virker.

Via WOOF-appen kortlægges skolens, årgangenes og klassernes trivselslandskab tre gange årligt. Imellem målingerne kan lærere og ledelse sætte fokus på de faktorer som eleverne siger påvirker dem negativt og skaber mistrivsel og ved næste måling følge op på om skolen udvikler sig som planlagt.

Skolens arbejde bliver til et konkret og synliggjort fællesprojekt, hvor skolens trivselsudfordringer og -udvikling bliver oversat til forståeligt sprog og et fælles fokus.

Hvis du / I er interesseret, så udfyld til højre – så tager vi fat!

WOOF!