WOOF er udviklet af lærere til lærere.

Vi hjælper med at give overblik og skabe fælles retning for din skoles trivselsarbejde. Vores software er skræddersyet til at hjælpe læreren med at kunne dedikere sig eleverne trivselsudvikling uden ekstra arbejde og forberedelse.

Når det kommer til trivsel i skolen, er der ikke kun én ting, som virker...

Derfor knytter WOOFs værktøjer sig ikke op på en enkelte teori eller tilgang. Mest af alt går vi op i at skabe værktøjer, som virker - dvs værktøjer, som man har lyst til at bruge og som gør en reel forskel for eleverne.
Derfor, går vi også rigtig meget op i den feedback, vi får - for hvis det ikke virker for Jer, så virker det slet ikke.
Ikke desto mindre trækker WOOF på en række teorier og forskning inden for trivsel, motivation og gode klassefællesskaber. Nedenfor kan du læse om nogle af grundstenene i WOOF.

Troen på egen og fælles succes er udgangspunktet for læringsfællesskaber i trivsel

Det gælder både i det faglige, det sociale og i livet generelt og er derfor også en væsentlig faktor for trivsel og mental sundhed. Derfor går vi op i at dyrke elevernes succeser, hver gang en klasse udvikler sig positivt. Det smitter nemlig af på elevernes selvtillid og følelse af at kunne tage styring i eget liv. Troen på egne evner kaldes på engelsk Self-efficacy, og beskrives også som oplevelsen af kompetence i Deci og Ryans Selvbestemmelsesteori.

Samhørighed og meningsfulde fællesskaber er grundlaget for trivsel og læring.

For elever er oplevelsen af at høre til og være en del af et fællesskab afgørende for deres trivsel i skolen. Mistrivsel og mobning opstår ofte ved tabet af mening i klassefællesskaberne, hvor der istedet opstår alternative meningsfællesskaber. Dette ses blandt andet af Helle Rabæk Hansens forskning i mobning i grundskolen.

Det kan være svært at snakke om, hvordan man har det foran hele klassen.

Et anonymiseret indblik over hele klassen er et værktøj til at åbne dialogen i klassen op, tage det lidt væk fra den enkelte elev og istedet snakke om, hvad der påvirker klassen som helhed og sammen arbejde med at få det bedre. Klassens dataindblik fungerer således som "det fælles tredje" som klassen og læreren kan mødes om at arbejde med.

Medbestemmelse skaber motivation og ejerskab.

Medbestemmelse er helt centralt for at skabe motivation og en følelse af ejerskab. Dette beskrives blandt andet i Deci og Ryans Selvbestemmelsesteori, hvor samhørighed, autonomi og kompetence beskrives som grundlæggende psykologiske behov og nødvendige elementer for menneskers trivsel og livsudfoldelse. Forskning viser yderligere at indsatser, hvor brugerne inddrages aktivt ofte virker bedre - og det samme ser vi i klasserne.

Socio-emotionel læring er væsentlig for elevernes udvikling.

Ikke alle elever har forældre som spørger dem hvordan deres dag har været og hvad der har været godt og skidt. Når eleverne WOOFer øver de sig i at reflekteret over hvordan de har det og hvorfor. I klassen øver de sig i at sætte flere ord på og får en bedre forståelse for hinanden og hvordan de hver især indgår i fællesskabet. Det hjælper eleverne til at skabe overblik over egne følelser og indgå konstruktivt i klassens fællesskab

Giv os et kald eller en email og lad os snakke om hvordan vi kan hjælpe dig på din skole.

Du kan også følge os på facebook