WOOF er udviklet af lærere til lærere

Vi har arbejdet som lærere i folkeskolen. Vi har også arbejdet med klasser med store udfordringer i forhold til mistrivsel.

Vi startede WOOF i 2018 for at skabe et værktøj til os selv og vores kollegaer, der gør arbejdet med trivsel overskueligt og konkret.

Et trivselsværktøj, der reelt passer til at arbejde struktureret og forebyggende med trivsel og mistrivsel i en lærerhverdag.

Trivsel

Når det kommer til trivsel i skolen er der ikke én ting der virker. Derfor knytter WOOF sig ikke op på én bestemt teori, men er udviklet med inspiration fra vores hverdag som lærere og med afsæt i en række didaktiske og pædagogiske teorier, begreber og forskningsresultater.
Mest af alt formes det af den feedback, vi får fra lærere og elever - for hvis det ikke virker for dem, så virker det slet ikke.
Nedenfor kan du læse om nogle af grundstenene i WOOF (og som bakkes op af teori og forskning).

Synlig succes skaber selvtillid og livsduelighed

En af de vigtigste faktorer for succes er troen på egen succes. Det gælder både i det faglige og det sociale og i livet generelt. Det gælder også i forhold til trivsel og mental sundhed. Derfor er det vigtigt at dyrke succeserne og styrke elevernes selvtillid, hver gang de udvikler sig positivt. For at klassens succes virkelig smitter af på elevernes selvtillid og tiltro til egne evner er det vigtigt at de føler at de faktisk gjorde noget aktivt for at lykkes - også af denne grund er det vigtigt at inddrage eleverne i at udforme og implementere trivselsindsatser.
(Self-efficacy)

Medbestemmelse skaber motivation og engagement

Forskning viser at indsatser, hvor brugerne inddrages aktivt ofte virker bedre - og det samme ser vi i klasserne. Når elever oplever at de lyttes til og tages seriøst stiger deres engagement og motivation. Når eleverne er med til at formulere mål, værdier og trivselsindsatser i klassen bliver det noget som eleverne både forstår, ser meningen med og tager ansvar for.
(Self-determination theory)

Oplevelsen af samhørighed og meningsfulde fællesskaber

For elever er oplevelsen af at høre til og være en del af et fællesskab afgørende for deres trivsel i skolen. Mistrivsel og mobning opstår ofte ved tabet af mening i klassefællesskaberne, hvor der istedet opstår alternative meningsfællesskaber, som kan handle om mobning eller om at "skolen er dum". For at modvirke mobning og mistrivsel, er det vigtigt at arbejde med at styrke klassens fællesskab, give det retning og gøre det meningsfuldt for eleverne.
(blandt andre Hanne Rabøl Hansen og Laila Colding Lagermann)

Databaserede dialoger skaber fælles retning

Det kan være svært at snakke om hvordan man har det foran hele klassen. Et dataindblik over klassens samlede humør er et værktøj til at åbne dialogen op, tage det lidt væk fra den enkelte elev og stedet snakke om hvad der påvirker klassen som helhed og sammen arbejde med at få det bedre.
(det fælles tredje)

Socio-emotionel læring

Elevernes forståelse af sig selv og egne følelser er vigtig for at forstå andre og indgå i sociale fællesskaber. Ikke alle elever har forældre som spørger dem hvordan deres dag har været og hvad der har været godt og skidt. Når eleverne WOOFer øver de sig i at reflekteret over hvordan de har det og hvorfor. I klassen øver de sig i at sætte flere ord på og får en bedre forståelse for hinanden og hvordan de hver især indgår i fællesskabet.
(socio-emotionel læring)

Giv os et kald eller en email og lad os snakke om hvordan vi kan hjælpe dig på din skole.

Du kan også følge os på facebook