Dataetik

Når man arbejder med data, påtager man sig et ansvar – særligt, når det handler om børns data. Derfor, mener vi, at man som dataansvarlig eller -behandler bør have gjort sig grundlæggende tanker om hvilken data man er interesseret i og hvorfor.  

Hos WOOF har vi først og fremmest en helt klar holdning til at man skal behandle data ikke blot på en sikker og compliant måde ift. gældende lovgivning – men på en måde der føles tryg og sikker for de forskellige brugere. 

Det kræver mere end at være compliant! 

Ud over vores holdning til sikkerhed, er vores dataetik bygget op omkring en gentænkning af dataens formål og genstand i skoleverdenen. Dataens genstand skal væk fra den enkelte elev og dataens formål skal være mere ambitiøs end at kunne pege på problemer. 

I WOOF arbejder vi med elevers trivsel i grundskolen. Genstanden for vores datapunkter er de årsager, der systematisk skaber mistrivsel i klasserne derude. Og, vores formål med at gøre dette er at give WOOF-klasserne og -skolerne et værktøj og klare styrepunkter, så de systematisk kan udvikle mere trivsel i klasserne.  

Vi er hverken interesserede i at vurdere eller skabe historik omkring den enkelte elev, fordi vi mener disse vurderinger er med til at skabe mere mistrivsel end det modsatte. 

 

Vores data skal hjælpe elever og lærere, frem for at vurdere dem.

Alt for meget tid og energi i folkeskolen går med at skabe data, som vurderer. Skoler og elever vurderes i de nationale trivselsmålinger, de nationale tests, læseprøver osv osv. Det er en måde at se hvem der gør det godt og hvor problemerne er. Et meget større problem er, at man alt for tit efterlader et tomrum, når det kommer til at skulle løse problemerne. 

Det har vi vendt på hovedet. Hos WOOF, måler vi kvaliteten af vores data ud fra hvilken udvikling den skaber. Vi anvender data som et redskab til udvikling og motivation, fremfor monitorering og vurdering.

Vi går op i at data motiverer både lærere og elever til at arbejde med trivsel og at data fungerer som et aktivt redskab til at udvikle på elevernes trivsel. 

 

Vores data er dynamisk, levende og elevdrevet, frem for de statiske indblik vi kender.  

Når man arbejder med WOOF har eleverne i ens klasse en app (WOOF-appen), hvor en hund dagligt tjekker ind med eleven. Ud fra elevernes inputs giver WOOF et samlet indblik i klasserne, og trivselsindsatserne bliver derefter sat op omkring elevernes egne inputs.   

I vores indsatser hjælper klassen hinanden med at ændre vanemønstrene omkring de faktorer, de selv mener påvirker dem mest som klasse.  

Data og trivselsindsatser udvikles sideløbende i vekselvirkning. Dataindblikkene er altså et dynamisk værktøj til at kalibrere og kvalificere trivselsindsatserne i klassen – virker det vi gør lige nu? Skal vi ændre på indsatsen? Osv. 

På den måde sikrer vi, at de trivselsindsatser vi sætter igang faktisk virker og gør en forskel for eleverne. Vi sikrer os også at eleverne føler sig inddraget og at de udvikler en tro på egen indsats ift. at få det bedre i deres skoleliv. 

 

Datasikkerhed

Når vi taler om datasikkerhed omfatter det både at data opbevares sikkert og lovligt, men også at alle involverede føler sig trygge ved at bruge det. 

Først og fremmest sikrer vi i WOOF at al data opbevares og behandles i overensstemmelse databeskyttelsesforordningen og dermed lovgivningen om GDPR. Vi indgår databehandleraftale med alle kommuner, hvor vi arbejder og sikrer os sammen med kommunerne at data behandles lovligt og forsvarligt. 

Når vi snakker med elever om WOOF, er en af de første ting de spørger om: “Er det anonymt?”. Elever er (heldigvis) opmærksomme på, hvem de deler informationer med og det har stor betydning for at de føler sig trygge og tør være ærlige. 

Vi ønsker at gøre eleverne så anonyme og trygge som muligt. Når man arbejder med WOOF er det kun eleven selv, som kan se hvad eleven har indtastet i WOOF-appen. Klassekammerater og læreren får ikke indsigt i elevens indtastninger. 

Klassen får derimod et samlet indblik i hele klassens trivsel, som man kan arbejde med i klassen. På den måde er den enkelte elev anonym overfor resten af klassen og overfor læreren. 

Det gør vi fordi det i forhold til arbejdet med WOOF ikke er nødvendigt med et indblik på individplan og fordi vi ved, at eleverne svarer mere ærligt, når de ikke skal vurderes på deres svar.

Hvad siger eleverne & lærerne om WOOF?

“Det er første gang, jeg har tænkt over min dag, når den var færdig. Sådan, hvad der var godt og dårligt. Og også hvorfor.”

Wiktoria7. klasse

“Hvis man ikke tør sige hvordan man har det, så kan det godt blive lidt lettere af ligesom at sige det til hunden.”

Umar2. klasse

“Jeg blev faktisk gladere af at bruge WOOF. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg blev bare mere glad. Måske var det bare et fokus.”

Mark9. klasse

“Den har på en usædvanlig konstruktiv og funktionel måde gjort det muligt at afdække de potentielle sociale indsatsområder, som klassen havde brug for at udvikle med henblik på at styrke elevernes trivsel”

OleUdskolingslærer

“Eleverne elskede det! Og det satte fokus på nogle ting eleverne ellers ikke ville have fortalt mig. WOOF gav eleverne et sprog om deres egen trivsel, hvilket gjorde det meget håndgribeligt at arbejde med efterfølgende”

JohanneIndskolingslærer

“Jeg kunne mærke på mig selv at der opstod en helt anderledes bevidsthed omkring mit humør, når jeg brugte appen. Det giver stof til eftertanke og et bedre udgangspunkt for at kunne arbejde med sig selv og sine elever”

Henriettelærer på mellemtrinnet

Spørgsmål og svar

Kan data hjælpe med trivsel?

Data hjælper ikke mennesker i sig selv.  Det er de seje pædagoger, lærere og andre mentorfigurer i et barns liv, der skaber grundlaget for trivsel. Men data giver et meget bedre værktøj til at arbejde kvalificeret og udviklingsorienteret med at skabe trivsel.

Når man har ansvar for mange børn (f.eks. 100+ børn), kan et dataoverblik være nødvendigt for at supplere ens fornemmelse af hvordan eleverne har det og hvorfor og sikre sig at de indsatser man sætter igang faktisk virker for eleverne.

I WOOF bygger al data på elevernes inputs – al vores data er altså et udtryk for elevernes stemme og en måde for lærere og ledelse at høre eleverne. På den måde er data et udgangspunkt for det arbejde som rent faktisk skaber trivsel – et dataindblik i elevernes stemme er et oplæg til dialog i klassen og et udgangspunkt for at lave indsatser, som er relaterbare og virkningsfulde for eleverne – og samtidig en måde at følge op på om indsatserne rent faktisk virker.

Hvad betyder vaneændring og mønsterbrud?

WOOF støtter elever og klasser i at bryde med handlemønstre, som påvirker dem negativt. Det gør vi ved først at kortlægge hvilke faktorer, der påvirker elevernes humør. Dette kalder vi et humørlandskab.

Dernæst arbejder vi målrettet med at ændre på de faktorer, som holder eleverne fast i dårlige mønstre.

Vaner er svære at ændre, og vaneændringer er endnu sværere at fastholde. Ved en struktureret tilgang kan elever hjælpes til at ændre på de vaner, som påvirker dem negativt.

Når disse vaneændringer fastholdes over tid, kalder vi det et mønsterbrud – et brud på et fastgroet, negativt mønster.