Arbejder dit barns skole datadrevet systematisk målrettet struktureret med trivsel?

Hvis ikke, kan det være at de endnu ikke har hørt om WOOF.
WOOF er en ny datadrevet måde at arbejde med trivsel i grundskolen – hvor man i klassen og på skolen som helhed kan arbejde mere systematisk og målrettet. Når en skole arbejder med WOOF, spørger vi eleverne hvordan de har det og hvad der gør dem i godt og dårligt humør – og så arbejder man i klassen systematisk med at få det endnu bedre sammen.

Hvis du tænker, at WOOF kunne være noget for dit barns skole, kan du tippe din skoleleder eller din skolebestyrelse om WOOF.

11871
WOOFs

384

Vaneændringer

185

Mønsterbrud

HVAD SIGER ELEVERNE?

“Det er første gang, jeg har tænkt over min dag, når den var færdig. Sådan, hvad der var godt og dårligt. Og også hvorfor.”

Wiktoria7. klasse

“Hvis man ikke tør sige hvordan man har det, så kan det godt blive lidt lettere af ligesom at sige det til hunden.”

Umar2. klasse

“Jeg blev faktisk gladere af at bruge WOOF. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg blev bare mere glad. Måske var det bare et fokus.”

Mark9. klasse

WOOF skaber trivsel ud fra data

Når man arbejder med WOOF, indtaster eleverne dagligt i WOOF-appen, hvad der gør dem i godt og dårligt humør. Det giver et samlet overblik over hvad der skaber trivsel og mistrivsel i hver klasse og i hver afdeling. Det giver også et udgangspunkt for at ændre på de ting som påvirker eleverne negativt og sammen arbejde på at styrke trivslen. Løbende kan klassen og skolen følge med i om indsatserne virker.
Skolen kan se:

  • Hvad skaber systematisk trivsel i klasserne og i afdelingerne?
  • Hvad skaber systematisk mistrivsel?
  • Hvordan går arbejdet med udviklingen af trivsel?

HVAD SIGER LÆRERNE?

“Den har på en usædvanlig konstruktiv og funktionel måde gjort det muligt at afdække de potentielle sociale indsatsområder, som klassen havde brug for at udvikle med henblik på at styrke elevernes trivsel”

OleUdskolingslærer

“Eleverne elskede det! Og det satte fokus på nogle ting eleverne ellers ikke ville have fortalt mig. WOOF gav eleverne et sprog om deres egen trivsel, hvilket gjorde det meget håndgribeligt at arbejde med efterfølgende”

JohanneIndskolingslærer

“Jeg kunne mærke på mig selv at der opstod en helt anderledes bevidsthed omkring mit humør, når jeg brugte appen. Det giver stof til eftertanke og et bedre udgangspunkt for at kunne arbejde med sig selv og sine elever”

Henriettelærer på mellemtrinnet

Alle børn bør have en hjælpende... hund?

Hvad kan en hund hjælpe med?

Mega meget: Eleverne har brug for at blive set og hørt, hver dag. Det kan glippe for os lærere - vi er jo kun mennesker. Men, hver gang har det potentielle konsekvenser.
Her ser du Tessa. Hun tjekker ind med eleven, hver dag.

Det er mennesker, der skaber trivsel...

Yes, vi er enige! Men de elever, der ikke trives, er ikke altid så heldige, at de har voksne, der systematisk tjekker ind med dem.

Hvad gør dig egentlig glad?

Tessa hjælper eleven med at finde frem til, hvad der gør ham/hende/? glad og det modsatte. For at hjælpe eleven med at få det bedre.

WOOF, hvis du vil noget!

En hund bjæffer, når den vil noget. ud at gå, kæles med eller bare ses og høres. Når eleverne WOOFer, kan vi begynde at få øje på, hvad eleven føler. Så: WOOF, som skole, hvis du vil noget ambitiøst med dit trivselsarbejde.

Spørgsmål og svar

Kan data hjælpe med trivsel?

Data hjælper ikke mennesker. Mennesker hjælper mennesker. Det er de seje pædagoger, lærere og andre mentorfigurer i et barns liv, der skaber grundlaget for trivsel. Dog har folkeskolens ansatte idag en travl dagligdag med mange ansvarsområder.

Når man har ansvaret for mange børn (f.eks. 100+ børn), kan et dataoverblik være nødvendigt for at supplere ens fornemmelse af forebyggende og akutte indsatser. I andre brancher ville man aldrig lade den ansvarshavende stå for et sådant kerneansvar uden kvalificerede styreredskaber.

Hvad betyder vaneændring og mønsterbrud?

WOOF støtter elever og klasser i at bryde med handlemønstre, som påvirker dem negativt. Det gør vi ved først at kortlægge hvilke faktorer, der påvirker elevernes humør. Dette kalder vi et humørlandskab.

Dernæst arbejder vi målrettet med at ændre på de faktorer, som holder eleverne fast i dårlige mønstre.

Vaner er svære at ændre, og vaneændringer er endnu sværere at fastholde. Ved en struktureret tilgang kan elever hjælpes til at ændre på de vaner, som påvirker dem negativt.

Når disse vaneændringer fastholdes over tid, kalder vi det et mønsterbrud – et brud på et fastgroet, negativt mønster.

Hvordan kan jeg WOOF på mit barns skole?

Hvis du er forælder og tænker at WOOF måske er noget for dit barns skole, så er det bedste du kan gøre at skrive direkte til skolelederen eller forældrerepræsentanten i skolebestyrelsen.

Hvordan behandler vi vores data?

WOOF udvikler og driver digitale redskaber til brug i folkeskolen, fordi vi ønsker at styrke elevers trivsel og læring. Med dette følger også et stort etisk ansvar, som går videre end blot at overholde lovgivningen på området. Vi er derfor meget opmærksomme på at vælge at behandle data på måder som vi selv ønsker vores data behandlet og opbevaret. 

Vi indtænker datasikkerhed og databeskyttelse i udviklingen af vores digitale værktøjer og onlinetjenester. Derfor er vi opmærksomme på at indgå databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere samt på, at alle vores samarbejdspartnere også lever op til gældende persondatalovgivning. 

WOOF er udviklet i samarbejde med virksomheden Orchard, som varetager programmering og vedligeholdelse af appen. For forhold vedrørende appen henviser vi til Orchards privatlivspolitik.