Til forældre

Kære forælder.
Du er sikkert landet her fordi dit barn skal til at arbejde med WOOF i skolen – og hvad betyder det så lige?

Grundlæggende betyder det at klassen skal til at arbejde struktureret med at få det endnu bedre i klassen. WOOF er en måde at arbejde med trivsel hvor hele klassen hjælpes ad med at ændre på de ting som påvirker klassen negativt og få mere af det som gør klassen i godt humør.
Her på siden kan du også læse om WOOF-forløbene og hvad eleverne får ud af forløbene

To typer forløb

Når klasserne arbejder med WOOF, kan de overordnet gøre det på to forskellige måder – enten med INDSIGTsforløb eller UDVIKLINGsforløb.
Hvorvidt de arbejder med INDSIGT eller UDVIKLING, afhænger af hvilket abonnement skolen har tegnet.
Nedenfor kan du læse overordnet om de forskellige forløb, men vær opmærksom på at vi tilpasser de enkelte forløb til hver skole, så der kan være små forskelle til den måde som forløbene kører på dit barns skole

INDSIGTs-forløb

I et INDSIGT-forløb hjælper WOOF klassen med at få indsigt i hvad der skaber trivsel og mistrivsel i klassen.

Eleverne får adgang til WOOF-appen og taster dagligt ind hvordan de har det og hvad der har påvirket dem positivt og negativt i løbet af dagen.

Klassens lærer får herefter et samlet overblik over klassens humørlandskab, som læreren og klassen kan arbejde videre med. Læreren kan ikke se hvad den enkelte elev har tastet i appen, men kan kun se et samlet overblik over klassen. Dette giver læreren en bedre indsigt i hvad der påvirker eleverne og et bedre udgangspunkt for at snakke med klassen og starte indsatser omkring de ting som fylder for eleverne.

Med et normalt INDSIGT-abonnement laver skolen denne slags INDSIGT-målinger tre gange om året.

De mindste klasser WOOFer (indtaster på WOOF-appen) henne i skolen, mens de større klasser oftest WOOFer derhjemme.

UDVIKLINGs-forløb

I et UDVIKLINGs-forløb arbejder klassen med WOOF i en måned, hvor de først skaber indsigt i årsagerne til trivsel og mistrivsel og derefter sammen med WOOF arbejder med at få det federe i klassen.

Eleverne får adgang til WOOF-appen og taster hver dag ind i appen hvordan de har det og hvad der har påvirket dem positivt og negativt i løbet af dagen.
Hver uge arbejder klassen med at få det bedre med udgangspunkt i klassens indtastninger i WOOF-appen. Hverken lærere eller klassekammeraterne kan se hvad den enkelte elev har tastet i appen, men de kan se hvad klassen som helhed har tastet.

Med et normalt UDVIKLINGsabonnement arbejder klassen med WOOF to gange om året.

De mindste klasser WOOFer (indtatser på WOOF-appen) henne i skolen, mens de større klasser oftest WOOFer derhjemme.

Lytter til eleverne – hver dag

Når man arbejder med WOOF spørger man via WOOF-appen til elevernes trivsel hver dag.

WOOF sørger for at alle elever bliver hørt.
Samtidig er den daglige tjek-ind særligt for de mindste elever (og også nogle af de ældre elever)  en god anledning til at øve sig på at mærke efter hvordan man har det og hvorfor.

Hjælper med at udvikle et nyt sprog for trivsel

Hele appen er ikonbaseret og tager udgangspunkt i at eleverne checker ind med en hund, som spørger til hvordan de har det. Særligt for de mindste elever er billederne og ikonerne en hjælp til at give udtryk for deres følelser og et skridt på vejen til at sætte ord på følelserne

Et talerør for Elevens stemme

WOOF er en måde at lytte til elevernes stemme og give dem ordet – demokratisk og anonymt.
Med WOOF vægter alle elevernes stemmer lige meget, de kan sige deres mening anonymt og helt fri fra elevens sædvenlige “rolle” i klassen.

Når klassen arbejder ud fra elevernes indtastninger i WOOF-appen giver det eleverne en følelse af at blive hørt og taget seriøst.

(NB: hverken lærer eller klassekammerater kan se hvad man taster ind i appen og i den henseende er eleven altid anonym over for klassen. Teknisk set opbevares al data pseudonymiseret og ikke anonymiseret)

Med UDVIKLING får man yderligere…

Struktur på trivselsindsatsen

Med et UDVIKLINGs-forløb har klassen én WOOF-lektion om ugen. Under forløbene udformer klasserne selv strategierne til at få det (endnu) bedre, og der følges løbende op på om strategierne virker ud fra elevernes indtastninger i WOOF-appen

Dialog og fællesskab

I et UDVIKLINGsforløb kigger klassen hver uge på den seneste uges indtastninger i WOOF-appen, og ser hvad klassen som helhed har indtastet. Det åbner op for en dialog, som ikke tager udgangspunkt i hvem der har sagt eller tastet hvad, men hvad der fylder i hverdagen for mange af eleverne – og det hjælper til at åbne dialogen op og dele erfaringer. Samtidig vil eleverne se at de for det meste ikke sidder alene med deres tanker og udfordringer i hverdagen.

Fælles succes

Under et UDVIKLINGsforløb hjælpes klassen ad med at få det (endnu) bedre. Det vil sige at man hjælper hinanden ved at dele erfaringer og udvikle strategier til at få det bedre, og det bliver klassens fælles projekt at alle har det godt.
I klassen tæller man hver gang en elev får det bedre – det viser progression og det styrker klassens motivation, når de ser at de lykkes.

Livsmestring

Igennem et UDVIKLINGsforløb får klassen erfaring med aktivt at ændre på de ting som spiller negativt ind i klassens hverdag. Oplevelsen af at blive hørt, blive taget seriøst og tage medansvar for at få det bedre og lykkes, tager eleverne med sig videre. Og de øver sig i at sætte retning og tage styring i deres eget liv.

Hvad siger eleverne & lærerne?

“Det er første gang, jeg har tænkt over min dag, når den var færdig. Sådan, hvad der var godt og dårligt. Og også hvorfor.”

Wiktoria7. klasse

“Hvis man ikke tør sige hvordan man har det, så kan det godt blive lidt lettere af ligesom at sige det til hunden.”

Umar2. klasse

“Jeg blev faktisk gladere af at bruge WOOF. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg blev bare mere glad. Måske var det bare et fokus.”

Mark9. klasse

“Den har på en usædvanlig konstruktiv og funktionel måde gjort det muligt at afdække de potentielle sociale indsatsområder, som klassen havde brug for at udvikle med henblik på at styrke elevernes trivsel”

OleUdskolingslærer

“Eleverne elskede det! Og det satte fokus på nogle ting eleverne ellers ikke ville have fortalt mig. WOOF gav eleverne et sprog om deres egen trivsel, hvilket gjorde det meget håndgribeligt at arbejde med efterfølgende”

JohanneIndskolingslærer

“Jeg kunne mærke på mig selv at der opstod en helt anderledes bevidsthed omkring mit humør, når jeg brugte appen. Det giver stof til eftertanke og et bedre udgangspunkt for at kunne arbejde med sig selv og sine elever”

Henriettelærer på mellemtrinnet
HØR MERE

WOOF på dit barns skole?

Måske er du forælder og bare landet på denne side fordi du er nysgerrig på WOOF.

Hvis dit barns klasse endnu ikke arbjeder med WOOF, men du tænker at det måske kunne være godt for klassen, er du meget velkommen til at sende skolelederen på dit barns skole i retning af vores hjemmeside eller skrive en mail til os – så tager vi kontakt til dit barns skole.

Skriv til os

Skriv til woof@wooftech.dk

Tip dit barns skoleleder

Læs mere her

Spørgsmål og svar

Kan data hjælpe med trivsel?

Data hjælper ikke mennesker i sig selv.  Det er de seje pædagoger, lærere og andre mentorfigurer i et barns liv, der skaber grundlaget for trivsel. Men data giver et meget bedre værktøj til at arbejde kvalificeret og udviklingsorienteret med at skabe trivsel.

Når man har ansvar for mange børn (f.eks. 100+ børn), kan et dataoverblik være nødvendigt for at supplere ens fornemmelse af hvordan eleverne har det og hvorfor og sikre sig at de indsatser man sætter igang faktisk virker for eleverne.

I WOOF bygger al data på elevernes inputs – al vores data er altså et udtryk for elevernes stemme og en måde for lærere og ledelse at høre eleverne. På den måde er data et udgangspunkt for det arbejde som rent faktisk skaber trivsel – et dataindblik i elevernes stemme er et oplæg til dialog i klassen og et udgangspunkt for at lave indsatser, som er relaterbare og virkningsfulde for eleverne – og samtidig en måde at følge op på om indsatserne rent faktisk virker.

Hvad betyder vaneændring og mønsterbrud?

WOOF støtter elever og klasser i at bryde med handlemønstre, som påvirker dem negativt. Det gør vi ved først at kortlægge hvilke faktorer, der påvirker elevernes humør. Dette kalder vi et humørlandskab.

Dernæst arbejder vi målrettet med at ændre på de faktorer, som holder eleverne fast i dårlige mønstre.

Vaner er svære at ændre, og vaneændringer er endnu sværere at fastholde. Ved en struktureret tilgang kan elever hjælpes til at ændre på de vaner, som påvirker dem negativt.

Når disse vaneændringer fastholdes over tid, kalder vi det et mønsterbrud – et brud på et fastgroet, negativt mønster.

Hvordan behandler vi vores data?

WOOF udvikler og driver digitale redskaber til brug i folkeskolen, fordi vi ønsker at styrke elevers trivsel og læring. Med dette følger også et stort etisk ansvar, som går videre end blot at overholde lovgivningen på området. Vi er derfor meget opmærksomme på at vælge at behandle data på måder som vi selv ønsker vores data behandlet og opbevaret. 

Vi indtænker datasikkerhed og databeskyttelse i udviklingen af vores digitale værktøjer og onlinetjenester. Derfor er vi opmærksomme på at indgå databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere samt på, at alle vores samarbejdspartnere også lever op til gældende persondatalovgivning. 

WOOF er udviklet i samarbejde med virksomheden Orchard, som varetager programmering og vedligeholdelse af appen. For forhold vedrørende appen henviser vi til Orchards privatlivspolitik.