Skip to main content

Min hånd svinger den lille kridtstump som en taktstok, mens mit ansigt lyser op. Jeg fortæller levende om præsidentvalget i USA, mens jeg pacer frem og tilbage foran klassen. Jeg lægger mærke til et par ivrige elever med hånden oppe. YES! Jeg har deres opmærksomhed. Der lader til at være en god stemning i lokalet.

Det var slående, at se min videooptagelse af denne lektion efterfølgende. Jeg opdagede, at halvdelen af de elever, jeg troede jeg havde med, på ingen måde var engagerede. Måske er det en problematik du som lærer kan genkende?

På mandag, starter vi en ny generation af trivselsprojekter op med en række seje skoler. Vi giver først og fremmest klasser, trin, afdelinger og hele skoler indblik i deres trivselslandskab – Dvs. hvilke faktorer, der spiller negativt og positivt ind ift. elevernes trivsel. Derefter skræddersyr vi indsatser til hver klasse, for at arbejde med deres unikke trivselslandskab og udfordringer. 

For at understøtte lærerne har vi udviklet en ny type af undervisningsmateriale, som etablerer en ny relation mellem lærer og elev. Vi kalder formen: Guided Teaching.

Eksempel fra WOOF’s undervisningsmateriale

Som lærere er vi konstant på udkig efter hvordan vi kan skabe ikke bare gode, men optimale læringsforhold og -fællesskaber – et uendeligt spændende og udfordrende arbejde, der aldrig stopper! 

Det nye under solen er, at vores undervisningsforløb er designede til at understøtte en ny lærer-elev-relation. Der bliver skabt et læringsrum, hvor læreren vha. Guided Teaching får frigivet noget af sit fokus til at kunne se og rumme flere elever.

Vi har som lærere ikke uendeligt fokus. Når læreren skal være garant for faglighed, organisering, styring af klasserummet, trivselsudvikling samt være motivator for læring på én gang, bliver fokus ofte sløret. Dem man ser, er dem man styrer, og de andre faser man ud. 

Prøv denne test. Du vil måske opdage, hvor begrænset din opmærksomhed kan være. 

Det slørede fokus ses tydeligt, hvis man kigger på en optagelse af elever under ens undervisning, eller når man er to lærere på én klasse. Når man ikke selv skal styre klassen, får man simpelthen øje på elever, man ikke havde øje på, da man styrede den – og det synes vi er interessant og inspirerende. Heraf idéen om Guided Teaching. 

Hvad nu hvis man kunne have det ikke-styrende fokus i ens undervisning? Ville man så kunne få flere med?      

Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål, vi har brainstormet over i udviklingen af vores Guided Teaching-undervisningsmateriale. For at få fat i dem, vi normalt ikke får fat i, skal læreren have mulighed for at skabe en ny, mere vejledende relation til eleverne.

Med Guided Teaching guider læreren klassen, frem for at styre den. Det skaber et skift i fokus, der frigiver ny energi og fordrer et anderledes overblik. Når læreren kan tage et skridt tilbage og overlade en del af styringen af undervisningen til undervisningsmaterialet, kan læreren få øjnene op for nogle af de 117 andre ting, som sker i klassen. 

I Guided Teaching er den overordnede struktur og styring af undervisningen indarbejdet i undervisningsmaterialet, og læreren fungerer som guide gennem undervisningsmaterialet. Læreren har ikke alle svarene, men lærer sammen med eleverne. 

Vi går op i det her, fordi de elever, der først ryger ud af vores fokus, som regel er dem, der har det hårdest – dem der reagerer mod organiseringens regler eller går under radaren.

Guided Teaching skaber helt konkret et mere demokratisk læringsrum – hvor der er plads til flere elever. Især de foromtalte elever, der kan slå sig på magtrelationen og dem, der går under radaren. Det giver eleverne mere at skulle have sagt, men også mere ansvar – og skaber i vores erfaring mere engagerede og motiverede elever. 

 

 

 

Leave a Reply