Hvordan virker WOOF?

1.
Skaber indsigt

Med WOOF-appen lytter man til elevernes stemme hver dag og får indsigt i hvad der skaber trivsel og mistrivsel i hver klasse

2.
Giver struktur

WOOF laver unikt undervisningsmateriale ud fra klassens indtastninger i WOOF-appen til at arbejde struktureret med at udvikle trivslen

3.

Følger op

Ved hjælp af WOOF-appen følger man klassens og elevens udvikling, så man kan vise konkrete resultater og se at man lykkes

Lytter til eleverne – hver dag

Mange trivselsmålinger spørger eleverne én gang – det er ikke nok.

Når man arbejder med WOOF spørger man via WOOF-appen til elevernes trivsel hver dag. Det giver eleverne en god anledning til at mærke efter og tænke deres dag igennem, og det giver et bedre billede af elevernes reelle trivsel.

Ser på årsager fremfor symptomer

Det er ikke nok at vide hvordan elever har det – for at komme videre er vi nødt til at vide hvorfor.

Ud fra elevernes indtastninger i WOOF-appen, danner vi indsigt i hvad årsagerne til trivsel og mistrivsel er i hver klasse. Det giver os et sted at starte, når vi skal begynde at arbejde med at få det bedre.

Strukturerer klassens trivselsarbejde

Når man arbejder med WOOF har man én WOOF-lektion om ugen. Det hele faciliteres gennem WOOFs undervisningsmateriale, som er tilpasset den enkelte klasses indtastninger og fokusområder – og så kræver det ingen forberedelse fra læreren – det er plug’n’play!

Skaber dialog og styrker fællesskabet

Klassens dataindblik er udgangspunkt for en dialog i klassen som styrker elevernes forståelse for hinanden og for fællesskabet. I klasserummet giver det et fælles udgangspunkt og åbner dialogen op.

Giver strategier til trivsel og livsmestring

Med afsæt i klassens erfaringer laver klassen selv strategier til at få det bedre. Når eleverne tages seriøst og inddrages i at finde løsninger, vokser de. Indsatserne giver mening for eleverne og de begynder at tage medansvar for klassens trivsel. Samtidig giver det eleverne erfaring med at tage kontrol i eget liv.

Skaber synlig udvikling

Det er vigtigt at føle at man lykkes, og succes skaber motivation – for både lærere og elever

Med WOOF-appen holder vi styr på elevernes udvikling og fejrer det hver gang en elev udvikler sig positivt. Klassen tæller deres “vaneændringer”, “mønsterbrud” og slukkkede røde lamper, og lærer og skole kan vise deres indsats og resultater til forældre, skolebestyrelse og andre interessenter

Giver ledelsen overblik

Under WOOF-forløb rapporterer vi løbende på skolens indsatser og udvikling. Til sidst får ledelsen en rapport med både analyse og resultater. Her kan skolen se hvor mange “Røde Lamper” der er, hvad der skaber trivsel og mistrivsel på de forskellige årgange og skolen får anbefalinger til hvordan de kan blive ved med at arbejde med trivselsudviklingen på skolen

Certificerer WOOF-skoler

Når skoler arbejder kontinuerligt og bredt med WOOF, kan vi certificere skolen som WOOF-skole og skolen kan vise omverden at de arbejder struktureret og datadrevet med trivselsudvikling.

Når skolen er certificeret får skolen sammen med ledelsesrapporter en kommunikationspakker, som skolen kan bruge til at kommunikere deres certificering og trivselsudvikling på AULA, hjemmeside og sociale medier.

Hvad siger eleverne & lærerne?

“Det er første gang, jeg har tænkt over min dag, når den var færdig. Sådan, hvad der var godt og dårligt. Og også hvorfor.”

Wiktoria7. klasse

“Hvis man ikke tør sige hvordan man har det, så kan det godt blive lidt lettere af ligesom at sige det til hunden.”

Umar2. klasse

“Jeg blev faktisk gladere af at bruge WOOF. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg blev bare mere glad. Måske var det bare et fokus.”

Mark9. klasse

“Den har på en usædvanlig konstruktiv og funktionel måde gjort det muligt at afdække de potentielle sociale indsatsområder, som klassen havde brug for at udvikle med henblik på at styrke elevernes trivsel”

OleUdskolingslærer

“Eleverne elskede det! Og det satte fokus på nogle ting eleverne ellers ikke ville have fortalt mig. WOOF gav eleverne et sprog om deres egen trivsel, hvilket gjorde det meget håndgribeligt at arbejde med efterfølgende”

JohanneIndskolingslærer

“Jeg kunne mærke på mig selv at der opstod en helt anderledes bevidsthed omkring mit humør, når jeg brugte appen. Det giver stof til eftertanke og et bedre udgangspunkt for at kunne arbejde med sig selv og sine elever”

Henriettelærer på mellemtrinnet
HØR MERE

Hvordan får du WOOF på din skole? 

Det er let nok – skolen tegner abonnement på WOOF. Du kan læse mere om vores abonnementer her. 

Læs om WOOFs abonnementerLæs om WOOFs abonnementer

Eller skriv eller ring til os, så sætter vi et møde op, hvor vi kan snakke om hvad WOOF kan gøre på din skole

Skriv til os

Skriv til woof@wooftech.dk

Ring til os

Ring til os på tlf 27140400

Spørgsmål og svar

Kan data hjælpe med trivsel?

Data hjælper ikke mennesker i sig selv.  Det er de seje pædagoger, lærere og andre mentorfigurer i et barns liv, der skaber grundlaget for trivsel. Men data giver et meget bedre værktøj til at arbejde kvalificeret og udviklingsorienteret med at skabe trivsel.

Når man har ansvar for mange børn (f.eks. 100+ børn), kan et dataoverblik være nødvendigt for at supplere ens fornemmelse af hvordan eleverne har det og hvorfor og sikre sig at de indsatser man sætter igang faktisk virker for eleverne.

I WOOF bygger al data på elevernes inputs – al vores data er altså et udtryk for elevernes stemme og en måde for lærere og ledelse at høre eleverne. På den måde er data et udgangspunkt for det arbejde som rent faktisk skaber trivsel – et dataindblik i elevernes stemme er et oplæg til dialog i klassen og et udgangspunkt for at lave indsatser, som er relaterbare og virkningsfulde for eleverne – og samtidig en måde at følge op på om indsatserne rent faktisk virker.

Hvad betyder vaneændring og mønsterbrud?

WOOF støtter elever og klasser i at bryde med handlemønstre, som påvirker dem negativt. Det gør vi ved først at kortlægge hvilke faktorer, der påvirker elevernes humør. Dette kalder vi et humørlandskab.

Dernæst arbejder vi målrettet med at ændre på de faktorer, som holder eleverne fast i dårlige mønstre.

Vaner er svære at ændre, og vaneændringer er endnu sværere at fastholde. Ved en struktureret tilgang kan elever hjælpes til at ændre på de vaner, som påvirker dem negativt.

Når disse vaneændringer fastholdes over tid, kalder vi det et mønsterbrud – et brud på et fastgroet, negativt mønster.

Hvordan behandler vi vores data?

WOOF udvikler og driver digitale redskaber til brug i folkeskolen, fordi vi ønsker at styrke elevers trivsel og læring. Med dette følger også et stort etisk ansvar, som går videre end blot at overholde lovgivningen på området. Vi er derfor meget opmærksomme på at vælge at behandle data på måder som vi selv ønsker vores data behandlet og opbevaret. 

Vi indtænker datasikkerhed og databeskyttelse i udviklingen af vores digitale værktøjer og onlinetjenester. Derfor er vi opmærksomme på at indgå databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere samt på, at alle vores samarbejdspartnere også lever op til gældende persondatalovgivning. 

WOOF er udviklet i samarbejde med virksomheden Orchard, som varetager programmering og vedligeholdelse af appen. For forhold vedrørende appen henviser vi til Orchards privatlivspolitik.