Om os

Af lærere til lærere

Til venstre ser du Amalie, Mathias, Vinoth og Lasse. Vi har alle arbejdet som lærere i folkeskolen. Vi har også alle sammen arbejdet med klasser med store udfordringer ift. mistrivsel. Vi startede WOOF for at skabe et værktøj til os selv og vores kollegaer, der gør arbejdet med trivsel overskueligt og konkret. Et trivselsværktøj, der reelt passer til at arbejde struktureret og forebyggende med trivsel og mistrivsel i en lærerhverdag.

Vores filosofi

Børn kan ikke være forkerte! Men de bliver alle påvirket af faktorerne i deres liv og i deres skole - nogle trives med dem og andre slår sig på dem. Jo mere elever får lov til at slå sig på deres skoleliv, jo større er sandsynligheden for at de ender med at mistrives. Hos WOOF, arbejder vi struktureret på at forebygge at eleverne slår sig for længe af gangen. Og, på at give eleverne redskaber til mestre påvirkningsfaktorerne i deres liv og skolegang.

Elevens stemme

Vi mener, at trivselsarbejde skal tage udgangspunkt i dem det omhandler. I vores arbejde er det elevernes inputs i WOOF-appen - elevens stemme - der styrer klassernes indsatser og udvikling. Så eleverne føler sig hørt, set og indraget i processen med at få det bedre - og herigennem udvikler værktøjer til senere hen at navigere i deres eget liv.

Fællesskab

Vi fokuserer på trivsel for fællesskabet: Hvordan har vi det i klassen. Altså, hvad påvirker klassens trivsel og hvordan kan vi sammen få det så godt som muligt. Og, her går vi op i at alle elever påvirker og dermed også har et medansvar for den fælles trivsel.

Self-efficacy

Vi tror på at oplevet succes skaber tro på egen livs- og skolemestring. Derfor hjælper vi elever og lærere med at holde styr på alle de succeser eleverne skaber.

Etik

Det kræver et udpræget etisk kodeks at arbejde med børn: Vi går op i datamæssig anonymitet og i aldrig at placere problemer hos eleven - men i faktorlandskabet omkring eleven.