Med WOOF appen får hver elev sin egen hund, som i indsatsperioderne dagligt tjekker ind med eleven. Frida, Charles eller Tessa tjekker hjælper eleven med at finde frem til hvad, der på et givet tidspunkt og med tiden gør elevens dage gode og dårlige. 

Arenaskolens lærere og klasser kunne med elevernes anonyme inputs følge med i klassens dashboard, hvor elevernes inputs blev til fokus for klassens indsats: Hvilke faktorer, der specifikt påvirker deres humør.

Med undervisningsmateriale, der var tilpasset til elevernes svar, kunne hver klasse arbejde med deres unikke trivselslandskab og sammen følge med i, hvordan deres humør lige så stille udviklede sig. 

Som klasselærer Pinar Degirmenci fortæller det, var hendes elever i 3B, vilde med det:

“Eleverne har været helt vilde med det. De spørger hele tiden, om vi ikke snart skal ‘WOOF’e’, fortæller hun. 

Eylem Baran, der også er lærer på skolen, var overrasket over, hvor nemt det var, at bruge appen og undervisningsmaterialet, men først og fremmest blev hun imponeret over, hvor stor en forskel det gjorde for hendes klasse at arbejde struktureret omkring trivselsfaktorer.

“Mine elever har haft svært ved at lege godt sammen i frikvarteret, men efter eleverne havde WOOF’et og fandt ud af, at frikvartererne var en meget negativ faktor for klassens trivsel, lavede jeg sammen med eleverne strategier for, hvordan de kunne lege bedre sammen. Det hjalp at lave strategier og inddrage eleverne aktivt i at finde løsninger og nu kan de pludselig finde ud af at lege sammen,” siger hun.

Martin Frank Nielsen, der er skoleleder på Arenaskolen  har længe haft et stort fokus på trivsel, og dette koncept spillede helt adaptivt sammen med skolens øvrige trivselstiltag. Skolen har for eksempel i forvejen en ugentlig trivselssamtale i rundkreds i klasserne – nu fik denne pludselig et helt nyt fokus.

“Jeg mener, at trivsel er et grundlæggende fundament for læring, og derfor har vi i denne corona-tid valgt at prøve at gå nye veje i trivselsarbejdet i vores samarbejde med WOOF.”

WOOF har været en succes med klare resultater fra elev til ledelse på Arenaskolen. Det fortsatte samarbejde er nu målrettet imod at rykke på resultaterne fra den nationale trivselsmåling.