Johanne brugte WOOF til sit trivselsarbejde i en 2. klasse på Brøndby Strand skole. Her var hun ret overrasket over hvor godt redskabet virkede:  

“Eleverne elskede appen! Og, jeg fik reelt en indsigt i deres trivsel. Forløbet åbnede op for en dialog, vi ellers ikke ville have haft.”  

Med WOOF-forløbene får en lærer som Johanne hver uge leveret skræddersyet undervisningsmateriale, der er tilpasset til elevernes inputs. 

Klassen kan sammen se, hvordan deres humør er, hvilke ting, der er gode for deres humør, og hvad der spiller negativt ind. Hermed kan klassen åbne op for en dialog omkring emner som venner, familie, sociale medier eller skolearbejde – men får også redskaberne til at arbejde med strategier, der kan gøre at klassen kommer et bedre sted hen med deres unikke udfordringer.   

“Det satte fokus på nogle ting eleverne ellers ikke ville have fortalt mig. Fx da en elev fortæller, at hans hund er ked af det fordi han selv er blevet drillet – det havde han nok ikke fortalt normalt. WOOF gav eleverne et sprog om deres egen trivsel, hvilket gjorde det meget håndgribeligt at arbejde med efterfølgende.” 

Efter at have brugt WOOF med sin klasse, begyndte Johanne at tænke over elevernes trivsel på en helt ny måde.

Der var pludseligt handlingsmuligheder, der gjorde at klassen sammen og hver især fik det bedre.