Jesper Petri, der er skoleleder på Islev Skole, har længe haft et stort fokus på elevens stemme for at  inddrage dem i at skabe gode læringsmiljøer. 

WOOFs koncept spiller generelt sammen med skolens fokus, men giver også et redskab til reelt at høre elevernes stemme – hver dag, at få et struktureret indblik i hvilke faktorer der spiller ind på mistrivsel i de forskellige årgange og at følge med i udviklingen af trivsel og mistrivsel over tid. 

WOOF arbejder specifikt med den enkelte klasses udfordringer i forhold til trivsel. Elevernes indtastninger i appen er udgangspunkt for klassens arbejde og dialog om trivsel, og klassen kan løbende følge med i hvordan trivslen i klassen udvikler sig – det bliver altså pludselig elevernes stemme der driver indsatsen. 

Med skolens Dashboard, får ledelsen samtidig et struktureret indblik over årgangenes trivsel og udvikling. 

Herigennem kunne Jesper og skolens øvrige ledere følge med i, hvordan udskolingen med deres 1666 WOOFs i foråret formåede at ændre på de vaner, der gjorde dagene hårde og i sidste ende ændrede på 57 mistrivselsmønstre.    

I efteråret fortsætter WOOF på Islev Skole, hvor planen er, at blive endnu bedre til at arbejde elev-drevet med afsæt i data, og det næste WOOF-forløb er tilpasset hver årgang, så det supplerer og følger op på den enkelte årgangs indsatser