Abonnementer

FreemiumGratis for lærere

kr. 0

for lærereAdgang til WOOFs gratis lærerplatform med

 • Tendenser & Anbefalinger
 • WOOFs Lektioner
 • WOOFs lærervideoer
Gratis signup

OverblikFor skoler

kr. 6000

årAdgang til WOOFs skoleplatform med

 • SkoleDashboard
 • Undervisningsmateriale
 • Årsrapport med analyse og anbefalinger
 • + Tilkøb af UDVIKLINGsforløb
Mere info

IndblikFor skoler

kr. 30.000

år *
3 WOOF-målinger + Adgang til WOOFs skoleplatform med

 • SkoleDashboard
 • Indblik i DIN skoles trivselsfaktorer
 • Indblik i udvikling
 • Undervisningsmateriale
 • Målingsrapporter med analyse og anbefalinger
 • Årsrapport
 • + Tilkøb af UDVIKLINGsforløb
Mere info

UdviklingFor skoler

kr. 60.000

år *
2 datadrevne udviklingsforløb + Adgang til WOOFs skoleplatform med

 • Datadrevne udviklingsforløb
 • SkoleDashboard
 • Indblik i DIN skoles trivselsfaktorer
 • Undervisningsmateriale unikt til hver klasse
 • Forløbsrapporter med analyse og anbefalinger
 • Årsrapport
Mere info

* Grundprisen for abonnementerne: *INDBLIK* & *UDVIKLING* indebærer 10 klasser.

Ved inddragelse af flere klasser vil prisen variere.    

Ved køb af tre års abonnement vil skolen få 15% rabat.  

Eleverne siger …

“Det er første gang, jeg har tænkt over min dag, når den var færdig. Sådan, hvad der var godt og dårligt. Og også hvorfor.”

Wiktoria7. klasse

“Hvis man ikke tør sige hvordan man har det, så kan det godt blive lidt lettere af ligesom at sige det til hunden.”

Umar2. klasse

“Jeg blev faktisk gladere af at bruge WOOF. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg blev bare mere glad. Måske var det bare et fokus.”

Mark9. klasse

Lærerne siger …

“Den har på en usædvanlig konstruktiv og funktionel måde gjort det muligt at afdække de potentielle sociale indsatsområder, som klassen havde brug for at udvikle med henblik på at styrke elevernes trivsel”

OleUdskolingslærer

“Eleverne elskede det! Og det satte fokus på nogle ting eleverne ellers ikke ville have fortalt mig. WOOF gav eleverne et sprog om deres egen trivsel, hvilket gjorde det meget håndgribeligt at arbejde med efterfølgende”

JohanneIndskolingslærer

“Jeg kunne mærke på mig selv at der opstod en helt anderledes bevidsthed omkring mit humør, når jeg brugte appen. Det giver stof til eftertanke og et bedre udgangspunkt for at kunne arbejde med sig selv og sine elever”

Henriettelærer på mellemtrinnet
13608
WOOFs
475
Vaneændringer
214
Mønsterbrud

Enkeltforløb

BASELINE

Med BASELINE kortlægger vi de unikke årsager til trivsel og mistrivsel på din skole og for dine afdelinger.
I får et fælles udgangspunkt og fælles sprog for at skabe en fælles målrettet indsats, hvor I kan sætte ind hvor det batter allermest.

BASELINE kan designes med udgangspunkt i jeres resultater fra den nationale trivselsmåling, så I kan sætte ind over for jeres unikke udfordringer

Pris: Fra 10.000 kr.
Lige nu får I ét års OVERBLIK-abonnement med, når I køber BASELINE

TRIVSELSLØFT

Et trivselsløft er en aktionsbaseret månedsindsats, hvor WOOF kortlægger den enkelte klasses unikke humørlandskab og specialdesigner aktionsindsatser med tilhørende undervisningsmateriale til den enkelte klasse. Hver dag WOOFer eleverner på WOOF-appen og aktionerne understøttes af løbende dataindblik
Et trivselsløft kan specialdesignes ud fra skolens fokus eller resultater fra den nationale trivselsmåling.

Pris: Fra 60.000 kr.
Prisen afhænger af antal klasser, men starter på 60.000 kr. for et projekt for 4 trin.

PRODUKTER OG SERVICES

Spørgsmål og svar

Hvad er WOOF?

WOOF er skolernes nye trivselsplatform og -værktøj.

Vi går op i at alle skal have lige muligheder for en god uddannelse i Danmark – det, mener vi, starter med et fundament for trivsel.

Hvorfor PREMIUM?

Vi har tre PREMIUM produkter. Alle produkterne fungerer som abonnementer og er centreret omkring en skoles fælles trivselsindsats og -projekt.

Et SkoleDashboard for trivsel for at give dette arbejde det fokus, vi mener, det fortjener og for at gøre processen konkret og håndgribelig for hele skolens personale.

Kan data hjælpe med trivsel?

Data hjælper ikke mennesker i sig selv.  Det er de seje pædagoger, lærere og andre mentorfigurer i et barns liv, der skaber grundlaget for trivsel. Men data giver et meget bedre værktøj til at arbejde kvalificeret og udviklingsorienteret med at skabe trivsel.

Når man har ansvar for mange børn (f.eks. 100+ børn), kan et dataoverblik være nødvendigt for at supplere ens fornemmelse af hvordan eleverne har det og hvorfor og sikre sig at de indsatser man sætter igang faktisk virker for eleverne.

I WOOF bygger al data på elevernes inputs – al vores data er altså et udtryk for elevernes stemme og en måde for lærere og ledelse at høre eleverne. På den måde er data et udgangspunkt for det arbejde som rent faktisk skaber trivsel – et dataindblik i elevernes stemme er et oplæg til dialog i klassen og et udgangspunkt for at lave indsatser som er relaterbare og virkningsfulde for eleverne – og samtidig en måde at følge op på om indsatserne rent faktisk virker.

Hvad betyder vaneændring og mønsterbrud?

WOOF støtter elever og klasser i at bryde med handlemønstre, som påvirker dem negativt. Det gør vi ved først at kortlægge hvilke faktorer, der påvirker elevernes humør. Dette kalder vi et humørlandskab.

Dernæst arbejder vi målrettet med at ændre på de faktorer, som holder eleverne fast i dårlige mønstre.

Vaner er svære at ændre, og vaneændringer er endnu sværere at fastholde. Ved en struktureret tilgang kan elever hjælpes til at ændre på de vaner, som påvirker dem negativt.

Når disse vaneændringer fastholdes over tid, kalder vi det et mønsterbrud – et brud på et fastgroet, negativt mønster.

Hvordan behandler vi vores data?

WOOF udvikler og driver digitale redskaber til brug i folkeskolen, fordi vi ønsker at styrke elevers trivsel og læring. Med dette følger også et stort etisk ansvar, som går videre end blot at overholde lovgivningen på området. Vi er derfor meget opmærksomme på at vælge at behandle data på måder som vi selv ønsker vores data behandlet og opbevaret. 

Vi indtænker datasikkerhed og databeskyttelse i udviklingen af vores digitale værktøjer og onlinetjenester. Derfor er vi opmærksomme på at indgå databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere samt på, at alle vores samarbejdspartnere også lever op til gældende persondatalovgivning. 

WOOF er udviklet i samarbejde med virksomheden Orchard, som varetager programmering og vedligeholdelse af appen. For forhold vedrørende appen henviser vi til Orchards privatlivspolitik.