Vi har tre Abonnementer

 

Med et WOOF-abonnement, kan I som skole koncentrere jer om kerneopgaven, mens I får et skræddersyet overblik, indblik eller endda udvikling baseret på elevernes inputs. Idéen er at I som ledelse kan læne jer tilbage velvidende, at der bliver gjort det, der skal gøres både forebyggende og indsatsorienteret ift. trivsel, på skolen. Vi rapporterer til ledelse såvel som stakeholders i form af forældre, bestyrelser og forvaltning alt efter jeres behov og så certificerer WOOF-skoler.   

OverblikFor skoler

kr. 6000

år

OVERBLIK er til jer der savner et overblik over skolen trivselsaktivitet

Med abonnementet får skolen adgang til sit eget dashboard over trivselsaktivitet samt adgang til WOOFs standardiserede undervisningsmateriale og mulighed for at tilkøbe udviklingsforløb for enkelte klasser eller trin.

Hvert år samler vi en årsrapport med resultater og analyse fra skolens tilkøbte udviklingsforløb

 

 

Mere info

IndsigtFor skoler

kr. 30.000

år *

INDSIGT er til jer der vil vide hvad der påvirker eleverne 

Abonnementet omfatter tre årlige trivselsmålinger med daglige check-in fra eleverne, samt adgang til WOOFs standardiserede undervisningsmateriale.

Med hver trivselsmåling kortlægges for hver klasse antal af “Røde Lamper”, hvad der skaber trivsel og mistrivsel og hvor klassen bedst sætter ind.

Efter hver måling samles skolens resultater i en målingsrapport med anbefalinger til fokus og indsatsområder for skolen.

Mere info

UdviklingFor skoler

kr. 60.000

år *

UDVIKLING er for jer der har brug for at der er styr på indsatserne

Abonnementet består af to udviklingsforløb hvert skoleår. Under udviklingsforløbene checker eleverne dagligt ind på WOOF-appen, og udviklingsforløbene former sig unikt efter elevernes indtastninger og udvikling igennem forløbet. Igennem forløbet kortlægges hver klasses humør, klassen igangsætter indsatser og følger løbende op på om indsatserne virker for eleverne.

Efter hvert udviklingsforløb samler vi indsigter og resultater i en forløbsrapport til skoleledelsen

Mere info

Grundprisen for vores abonnementer: *INDSIGT* & *UDVIKLING* indebærer 10 klasser. Ved inddragelse af flere klasser vil prisen variere. Ved køb af tre års abonnement vil skolen få 15% rabat. Og, hvis skolen har *UDVIKLING* på mere end en tredjedel af sine klasser kan vi certificere skolen som en WOOF-skole.    

Eleverne siger …

“Det er første gang, jeg har tænkt over min dag, når den var færdig. Sådan, hvad der var godt og dårligt. Og også hvorfor.”

Wiktoria7. klasse

“Hvis man ikke tør sige hvordan man har det, så kan det godt blive lidt lettere af ligesom at sige det til hunden.”

Umar2. klasse

“Jeg blev faktisk gladere af at bruge WOOF. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg blev bare mere glad. Måske var det bare et fokus.”

Mark9. klasse

Lærerne siger …

“Den har på en usædvanlig konstruktiv og funktionel måde gjort det muligt at afdække de potentielle sociale indsatsområder, som klassen havde brug for at udvikle med henblik på at styrke elevernes trivsel”

OleUdskolingslærer

“Eleverne elskede det! Og det satte fokus på nogle ting eleverne ellers ikke ville have fortalt mig. WOOF gav eleverne et sprog om deres egen trivsel, hvilket gjorde det meget håndgribeligt at arbejde med efterfølgende”

JohanneIndskolingslærer

“Jeg kunne mærke på mig selv at der opstod en helt anderledes bevidsthed omkring mit humør, når jeg brugte appen. Det giver stof til eftertanke og et bedre udgangspunkt for at kunne arbejde med sig selv og sine elever”

Henriettelærer på mellemtrinnet
HØR MERE

Nysgerrig – men ikke sikker endnu?

Du kan læse mere om WOOF her på siden, og hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at ringe eller skrive.
Hvis WOOF lyder som noget for jer kommer vi også gerne ud og snakker med jer om det – enten online eller IRL

Læs mere om WOOFLæs mere om WOOF

Skriv til os

Skriv til woof@wooftech.dk

Ring til os

Ring til os på 2714 0400

13608
WOOFs
475
Vaneændringer
214
Mønsterbrud

Spørgsmål og svar

Hvad er WOOF?

WOOF er skolernes nye trivselsplatform og -værktøj.

Vi går op i at alle skal have lige muligheder for en god uddannelse i Danmark – det, mener vi, starter med et fundament for trivsel.

Hvorfor PREMIUM?

Vi har tre PREMIUM produkter. Alle produkterne fungerer som abonnementer og er centreret omkring en skoles fælles trivselsindsats og -projekt.

Et SkoleDashboard for trivsel for at give dette arbejde det fokus, vi mener, det fortjener og for at gøre processen konkret og håndgribelig for hele skolens personale.

Kan data hjælpe med trivsel?

Data hjælper ikke mennesker i sig selv.  Det er de seje pædagoger, lærere og andre mentorfigurer i et barns liv, der skaber grundlaget for trivsel. Men data giver et meget bedre værktøj til at arbejde kvalificeret og udviklingsorienteret med at skabe trivsel.

Når man har ansvar for mange børn (f.eks. 100+ børn), kan et dataoverblik være nødvendigt for at supplere ens fornemmelse af hvordan eleverne har det og hvorfor og sikre sig at de indsatser man sætter igang faktisk virker for eleverne.

I WOOF bygger al data på elevernes inputs – al vores data er altså et udtryk for elevernes stemme og en måde for lærere og ledelse at høre eleverne. På den måde er data et udgangspunkt for det arbejde som rent faktisk skaber trivsel – et dataindblik i elevernes stemme er et oplæg til dialog i klassen og et udgangspunkt for at lave indsatser som er relaterbare og virkningsfulde for eleverne – og samtidig en måde at følge op på om indsatserne rent faktisk virker.

Hvad betyder vaneændring og mønsterbrud?

WOOF støtter elever og klasser i at bryde med handlemønstre, som påvirker dem negativt. Det gør vi ved først at kortlægge hvilke faktorer, der påvirker elevernes humør. Dette kalder vi et humørlandskab.

Dernæst arbejder vi målrettet med at ændre på de faktorer, som holder eleverne fast i dårlige mønstre.

Vaner er svære at ændre, og vaneændringer er endnu sværere at fastholde. Ved en struktureret tilgang kan elever hjælpes til at ændre på de vaner, som påvirker dem negativt.

Når disse vaneændringer fastholdes over tid, kalder vi det et mønsterbrud – et brud på et fastgroet, negativt mønster.

Hvordan behandler vi vores data?

WOOF udvikler og driver digitale redskaber til brug i folkeskolen, fordi vi ønsker at styrke elevers trivsel og læring. Med dette følger også et stort etisk ansvar, som går videre end blot at overholde lovgivningen på området. Vi er derfor meget opmærksomme på at vælge at behandle data på måder som vi selv ønsker vores data behandlet og opbevaret. 

Vi indtænker datasikkerhed og databeskyttelse i udviklingen af vores digitale værktøjer og onlinetjenester. Derfor er vi opmærksomme på at indgå databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere samt på, at alle vores samarbejdspartnere også lever op til gældende persondatalovgivning. 

WOOF er udviklet i samarbejde med virksomheden Orchard, som varetager programmering og vedligeholdelse af appen. For forhold vedrørende appen henviser vi til Orchards privatlivspolitik.