Vil du hjælpe dine lærere med at arbejde struktureret og databaseret?

WOOF er et helt nyt redskab til at arbejde struktureret og databaseret med klassens trivsel og fællesskab. Med WOOF kan du og dine lærere skabe overblik over trivslens udvikling over tid, skabe indsigt i hvad der skaber trivsel og mistrivsel på din skole og få redskaberne til at skabe målbar udvikling.

Book et webinar

Som WOOF-Skole begynder du at arbejde datadrevet med læringsfællesskaber og trivsel. Det starter med, at vi kigger på hvad der foregår på skolen.

Som skole får I indsigt i hvad der skaber trivsel og mistrivsel på lige netop jeres skole. I kan følge trivselsudviklingen i data, sætte effektivt ind i tide og skabe målbar udvikling. I data kan du og klassen følge udviklingen. I kan se, hvordan de enkelte faktorer udvikler sig, og hvordan humøret i klasserne som helhed stiger og falder.

Hvis vi vil løfte trivslen i klasserne (og det bør vi jo allesammen gerne ville), starter det med at vi taler samme sprog.

Som WOOF-Skole, får I et fælles udgangspunkt for at arbejde med trivsel, i årgangsteamsne, i afdelingerne og på hele skolen. I får et fælles sprog for trivsel, så I kan arbejde i samme retning og sammen, struktureret og effektivt løfte trivslen på skolen. I vil løbende kunne følge med i hvad der fylder på hvilke årgange, hvilke indsatser der er i gang ,og om de reelt har den effekt på eleverne, som var tiltænkt. I vil selvfølgelig også kunne involvere forældre og bestyrelser i disse indsigter.

Med de rette redskaber, kommer der helt klare resultater. Som WOOF-skole har du ikke blot overblik og indsigt. Du løfter aktivt på trivslen på din skole.

På skolen kan I bruge WOOF til at måle trivslen og følge effekten af alle jeres trivselsindsatser. I kan også bruge WOOFs forløb til at gennemføre strukturerede forløb i klasserne. Når klasser laver WOOF-forløb, ser vi at:
- 80 % af klasserne bliver gladere. I gennemsnit stiger klassernes humør med 0,2 på en skala fra 1-5 (på én måned!).
- vi ser i gennemsnit to elever i mistrivsel i hver klassen. Ud af disse begynder 75 % at trives i løbet af et WOOF-forløb.
- 50 % af eleverne får det markant bedre med den humørfaktor, som klassen arbejder med (eksempelvis "Søvn, Frikvarter eller Venner"). Halvdelen af disse fastholder den positive udvikling over tid.
- den største effekt er blandt de elever, som har det sværest.

Giv os et kald eller en email og lad os snakke om hvordan vi kan hjælpe dig på din skole.

Du kan også følge os på facebook